close
  • zondag 29 maart
Kunst en Cultuur

Hoe ‘grijs’ is jouw vereniging?

Hoe ‘grijs’ is jouw vereniging?

De een verzorgt de koffie, de ander de dans- of zanglessen. Een gepensioneerd regisseur geeft toneellessen en buurtgenoten helpen in het dorpshuis met het klaarzetten van de rekwisieten. Zonder vrijwilligers zijn de muziek, dans- en toneelvereniging nergens. Maar veel van hun leden zijn al op leeftijd. Nieuwe aanwas is nodig.

Leden van de dans- of muziekverenigingen in Friesland zijn vaak ouder dan vijftig jaar. Maar liefst een op de drie leden is zelfs ouder dan 65. Op de korte termijn is dit geen probleem, maar wie zijn bestaan als vereniging verzekerd wil zien zal voor de langere termijn toch op zoek moeten naar nieuwe leden.

Vrije tijd

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) deed samen met cultuurorganisatie Keunstwurk onderzoek onder meer dan driehond Friese cultuurverenigingen. De uitkomst kan op meerdere wijze worden uitgelegd. Aan de ene kant hebben oudere mensen vaak meer vrije tijd waardoor lid zijn van een vereniging heel goed mogelijk is en ook steeds langer, nu we met z’n allen ouder worden. Fijn voor de verenigingen. Aan de andere kant houdt dit natuurlijkerwijs een keer op. Het ledental zal daardoor dalen als er geen nieuwe (jongere) leden bijkomen.

Dertien leden

Een op de tien verenigingen maakt zich zorgen over die toekomst, maar over het algemeen lijkt de situatie nog niet zorgelijk. Gemiddeld telt een Friese cultuurvereniging dertien leden. Voldoende om het verenigingsleven draaiende te houden. Het werven van nieuwe mensen, is regelmatig nog een struikelblok.

Landelijke aansluiting

Onderzoek naar de stand van het aantal vrijwilligers en hun leeftijd, zal periodiek worden uitgevoerd om zo aan te sluiten bij het opzetten van een landelijke verenigingsmonitor van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Geschreven door: Redactie

Abonneer op onze nieuwsbrief

Volg ons via Facebook