close
  • vrijdag 15 november
Zorg en Zekerheid

Ouderen zijn hartstikke fit

Ouderen zijn hartstikke fit

Ofwel; de meeste mensen van 65 jaar en ouder zijn lekker fit, wonen zelfstandig en maken niet meer gebruik van de zorg dan welke andere Nederlander dan ook. De zorgkosten stijgen pas op veel hogere leeftijd.

Maar liefst 94 procent van de ouderen woont zelfstandig. Slechts zes procent woont in een verpleeghuis, wat veertig procent van de de zorgkosten neemt. Er zitten sinds 2012 veel minder mensen in een verpleeghuis, maar de mensen die nu in een verpleeghuis verblijven, hebben wel zwaardere zorg.

Zelfstandig wonen

De Monitor zorg voor ouderen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keek ook naar het aantal 85 plussers dat nog zelfstandig woont. Het gaat om zeventig procent. Zij maken wel vaker gebruik van wijkverpleging.

In totaal gaat bijna de helft van alle zorguitgaven naar ouderen, vooral kosten voor ziekenhuiszorg maken daar een groot deel van uit. De kosten voor zorg zijn voor 85 plussers vier keer groter dan bij mensen tussen de 65 en 75 jaar. Bij mensen ouder dan 75 jaar bestaan zorgkosten vooral uit ziekenhuiszorg, wijkverpleging en langdurige zorg.

Bron: plusonline

Geschreven door: Redactie

Abonneer op onze nieuwsbrief

Volg ons via Facebook