close
  • zaterdag 24 oktober
Werk en opleiding

‘Provincie moet mensen met arbeidsbeperking in dienst nemen’

‘Provincie moet mensen met arbeidsbeperking in dienst nemen’

De PvdA wil dat de provincie Fryslân meer mensen in dienst neemt met een afstand tot de arbeidsmarkt. De provincie hoort als werkgever het goede voorbeeld te geven, zo verklaart fractievoorzitter Remco van Maurik. Hij dient daarom vandaag bij de behandeling van het provinciale personeelsplan een motie in. 

Aanleiding voor het voorstel is de doelstelling van het Rijk om 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor het einde van het jaar wil de PvdA duidelijkheid over de bijdrage die de provincie kan leveren.

25.000 banen vóór 2024

“De banenafspraak tussen het Rijk en het bedrijfsleven vermeldt duidelijk dat de gezamenlijke overheden vóór 2024 zelf 25.000 banen moeten realiseren”, aldus Van Maurik. “Toch wordt er in het nieuwe personeelsplan niet ingegaan op de bijdrage die de provincie Fryslân hieraan gaat leveren.” De PvdA verzoekt de provincie haar best te doen om een belangrijke bijdrage te leveren aan de doelstelling. “We verwachten dat er onderzocht wordt hoe de provincie banen kan realiseren voor mensen met een verminderd arbeidsvermogen.”

Facilitair personeel

Ook pleit de PvdA opnieuw voor het in dienst nemen van het facilitair personeel van de provincie. Van Maurik: “Deze mensen, die onder andere zorgen voor de schoonmaak en de catering op het provinciehuis, willen net als hun collega-ambtenaren graag in dienst bij de provincie. Ze kunnen dat op dit moment niet omdat hun werk wordt ingekocht.”

Om hier verandering in te brengen wil de PvdA dat de provincie na afloop van de huidige inkoopcontracten deze medewerkers de kans geeft een contract met de provincie te tekenen. “De provinciale cao is een prima cao en daar moeten alle medewerkers profijt van hebben”, besluit Van Maurik.

Geschreven door: Redactie

Abonneer op onze nieuwsbrief

Volg ons via Facebook